Home News Disney to promote film through Catholic Churches